Dolnośląskie Centrum Małoinwazyjnej Neurochirurgii Kręgosłupa

 

DIAM stabilizacja dynamiczna z foraminotomią/ fenestracją/facetectomią/

SED YESS foraminotomia z dostępu tylno-bocznego i discectomia
PLDD  przezskórna laserowa dekompresja krążka międzykręgowego metoda endoskopową

IDET termonucleoplastyka 

nucleotomia- discectomia lędżwiowa metodą koblacji

discectomia szyjna metodą koblacji  

fenestracja/hemilaminectomia z discectomią z dostępu tylnego
laminectomia/ hemilaminectomia
vertebroplastyka

 


                                                                                                                         


Specjalistyczne informacje o leczeniu

w naszym centrum tylko pod poniższym numerem telefonu oraz adresem E-mail

T: 607 441 099, T: 536 267 001, 

T: 533 898 007,

E: neurochirurgia@kcmclinic.pl


Zespół Dolnośląskiego Centrum Małoinwazyjnej Neurochirurgii Kręgosłupa KCM Clinic w Jeleniej Górze przeprowadza leczenie operacyjne schorzeń kręgosłupa
w odcinku lędźwiowym, piersiowym
i szyjnym oraz istnieją możliwości leczenia innych schorzeń neurochirurgicznych.

 

Zespół osobowy ośrodka


Dr hab. n. med. Stanisław J. Kwiek, specjalista neurochirurg - kierownik Dolnośląskiego Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Neurochirurgii Kręgosłupa. Adjunkt Katedry i Kliniki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego             w Katowicach

 

Specjaliści pracujący w DCMINK KCM Clinic Jelenia Góra

 

,

 

2. Dr n. med. Izabela Chanek, specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista z zakresu medycyny ratunkowej

 

3. Lek. med. Teresa Jankowska, lekarz specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

 

4. Dr Krzysztof Suszyński, specjalista fizjoterapeuta, wykwalifikowany zwłaszcza w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji schorzeń kręgosłupa w odcinkach lędźwiowym, piersiowym i szyjnym

 

5. Anna Sadowa, pielęgniarka, kierownik bloku operacyjnego KCM, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

 

6. Dr n. med. Bartłomiej Błaszczyk, specjalista neurochirurg

 

7. Dr n. med. Hanna Doleżych, specjalista neurochirurg

 

8. Dr n. med. Łukasz Tejster, specjalista ortopeda

 

9. Dr n. med. Wojciech Ślusarczyk, specjalista neurochirurg

 

10. Lek. med. Damian Kocur, lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu neurochirurgii

 

11. mgr Ewelina Kaczmarczyk, specjalisa fizjoterapeuta 

 

12. Joanna Broda, fizjoterapeuta

 

13. Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak, specjalista neurolog

 

14. Lek. med. Izabela Stolarczyk, specjalista neurolog

 

15. Małgorzata Senderowska, pielęgniarka anestezjologiczna

 

16. Mariola Maziara, pielęgniarka anestezjologiczna

 

17. Ewa Zwolińska, pielęgniarka anestezjologiczna

 

18. Marta Kucharczyk, pielęgniarka anestezjologiczna

 

 

 

 

Oddział opieki po zabiegowej

 

19. mgr Anna Stawińska, pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

 

20. Katarzyna Ćwiertnia, pielęgniarka

 

21. Małgorzata Owczarek, pielęgniarka

 

22. Luiza Nowak, pielęgniarka

 

23. Barbara Dawidowicz, pielęgniarka

 

24. Lucyna Osak, pielęgniarka 

 

25. Grzegorz Dolasiński, ratownk medyczny, koordynator opieki nad pacjentami na oddziale po zabiegach

 

26. Marta Gudz, recepcja KCM

 

27. Anna Sadowa, recepcja KCM

 

 

Pacjentom oferujemy zarówno pełny zakres leczenia operacyjnego kręgosłupa metodami tradycyjnymi, jak i wszystkimi możliwymi w chwili obecnej metodami małoinwazyjnymi, zwłaszcza endoskopowe usuniecie przepukliny dysku z omijającego kanał kręgowy dostępu tylno-bocznego.

 

Operacje „tradycyjne” wykonywane w większości ośrodków neurochirurgicznych w naszym kraju w części lędźwiowej i piersiowej kręgosłupa to: fenestracja, foraminotomia, hemilaminektomia i inne. Wykonywane są one celem usunięcia przepukliny lub wypukliny jądra miażdżystego dysku lub celem odbarczenia stenozy (zwężenia) kanału kręgowego lub kanału korzenia rdzeniowego. Wszystkie te wyżej wymienione operacje metodami „tradycyjnymi” jesteśmy w stanie przeprowadzić w naszym szpitalu. Jednakże preferujemy leczenie małoinwazyjne.

 

W naszym Dolnośląskim Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa zgodnie z tendencjami światowymi, odchodzimy od proponowania chorym operacji z dojścia tylnego do kręgosłupa i przechodzenia narzędziami chirurgicznymi przez kanał kręgowy. W kanale kręgowym człowieka znajdują się bardzo ważne struktury anatomiczne, jak m.in. : rdzeń kręgowy, korzenie rdzeniowe, worek oponowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, naczynia tętnicze i żylne zaopatrujące rdzeń kręgowy oraz inne struktury anatomiczne.

 

Uszkodzenia w/w struktur anatomicznych w trakcie operacji z dojścia tylnego zdarzają się aktualnie stosunkowo często, jak na medycynę 21 wieku. Stąd biorą się obawy pacjentów o perspektywie komplikacji operacji, a nawet „wózka inwalidzkiego” po zabiegu. Obawy te po części są uzasadnione – bo dostęp tylny niesie ze sobą potencjalne możliwości ciężkich powikłań, bez względu na to, czy jest to operacja otwarta, operacja z mikroskopem – tzw microdissectomia, czy operacja z użyciem endoskopu. Poza tym operacja przeprowadzana z dostępu tylnego niesie za sobą możliwości wystąpienia wielu tzw. odległych powikłań pooperacyjnych. Takimi są m.in. zrosty w kanale kręgowym, niestabilność tegoż odcinka kręgosłupa i inne.
Wystąpienie wyżej wymienionych powikłań jest zmniejszone w naszym Centrum do aktualnego światowego „minimum”, a to przez zastosowanie do operacji dyskopatii dostępu tylno-bocznego.

 

Dostęp tylno-boczny do usunięcia przepukliny omija kanał kręgowy całkowicie. Przedstawia to poniżej zamieszczony schemat anatomiczny operacji:

 

 

W związku faktem, że nasi neurochirurdzy stosują nowoczesną metodę operacyjną dyskopatii poprzez dostęp tylno-boczny (operacje takie są coraz częściej wykonywane m.in. w USA, Niemczech czy Francji), w naszym Centrum minimalizowane są powikłania operacji dyskopatii związane z metodami „tradycyjnymi”. Nasz zespół neurochirurgów posiada duże doświadczenie w operacjach małoinwazyjnych z dostępu tylno-bocznego. Od roku 2006 wykonali oni wiele ponad tysiąc operacji usunięcia przepukliny dysku z tego dostępu, a skuteczność ich leczenia potwierdzana jest (co najważniejsze) przez samych pacjentów, którzy byli leczeni przez naszych neurochirurgów. Jest bardzo prawdopodobne że nasi neurochirurdzy przeprowadzili najwięcej operacji dyskopatii z zastosowaniem endoskopowego dostępu tylno-bocznego w Europie środkowo-wschodniej, a najprawdopodobniej posiadają doświadczenie i wyniki leczenia porównywalne z najlepszymi w tych operacjach ośrodkami w Europie zachodniej czy USA.  Świadczy o tym choćby międzynarodowe grono zadowolonych pacjentów leczonych przez naszych neurochirurgów.

 

Małoinwazyjne techniki operacyjne schorzeń kręgosłupa przeprowadzane przez zespół neurochirurgów pracujących w Karkonoskim Centrum Medycznym w Jeleniej Górze. Neurochirurdzy pracują w ramach Dolnośląskiego Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa oraz Innych Schorzeń Neurochirurgicznych.

 

1. Endoskopowa i makroskopowa (poprzez foraminotomię) operacja usunięcia przepukliny lub wypukliny dysku z zastosowaniem dostępu tylno-bocznego. Metoda SED/YESS.  Zastępuje stosowaną jeszcze do niedawna wyłącznie tradycyjną „otwartą” operację dyskopatii lędźwiowej, wykonywaną w narkozie.


W tej nowoczesnej i małoinwazyjnej metodzie do usunięcia przepukliny, protruzji lub wypadnięcia jądra miażdżystego dysku wykorzystywany jest endoskop. Jest to urządzenie, które posiadając wbudowaną kamerę przekazuje poprzez światłowód obraz pola operacyjnego na monitor. Endoskop wprowadzany jest do dysku poprzez tzw. dojście „tylno-boczne”.

 

 

 

Dojście to omija zupełnie kanał kręgowy, w którym znajdują się takie delikatne struktury jak: rdzeń kręgowy, worek oponowy, korzenie nerwowe, naczynia i inne. Tak więc możliwości uszkodzenia w/w struktur jest zredukowane do minimum. Uszkodzenia takie bywają stosunkowo częstymi powikłaniami procedur tradycyjnych, wykonywanych poprzez kanał kręgowy. Unika się również 2 najczęstszych odległych powikłań występujących po operacjach tradycyjnych: zrosty w kanale kręgowym oraz destabilizacja kręgosłupa.

 

W endoskopie znajdują się tzw. kanały robocze, poprzez które usuwane jest chore jądro miażdżyste. Zabieg prowadzony jest w znieczuleniu miejscowym i analgosedacji wykonywanej przez specjalistę anestezjologa. Zabieg trwa zwykle 30-45 min., a pobyt pacjenta w szpitalu trwa najczęściej ok. 2 dni. Nasi neurochirurdzy przeprowadzili dotychczas ponad 1000 takich operacji.

 

Dokumentacja z jednej z wielu operacji przeprowadzonych przez naszych neurochirurgów.

 

     

                             

   

Poniżej dokumentacja radiologiczna przed- i po operacji doszczętnego usunięcia przez naszych neurochirurgów przepuklin dysków na 2 poziomach. Operacja (zabieg małoinwazyjny) odbyła się z dostępu tylno-bocznego z zastosowaniem endoskopu.

 

    

 

2. Laserowy zabieg wypukliny dysku w odcinku lędźwiowym lub piersiowym dolnym.

 

Do zabiegu laserowego dyskopatii mogą być kwalifikowani tylko chorzy z wypukliną dysku tzw. „sprężystą”. Tacy chorzy stanowią ok. 2% chorych na dyskopatię lędźwiową. Zabieg laserowy zmniejsza ciśnienie w dysku. Nie jest możliwe usunięcie wypukliny lub przepukliny dysku przy użyciu lasera. Zabiegi takie przeprowadzamy w naszym Centrum. Nasi Neurochirurdzy takich zabiegów przeprowadzili ponad 1000. Chorych do tych zabiegów kwalifikujemy bardzo ostrożnie. Posiadamy najnowszej generacji urządzenia do zabiegów laserowych. Niestety – zbyt wiele było w Polsce niepowodzeń po zabiegach laserowych dyskopatii, dlatego zaufanie do tej metody leczenia radykalnie zmalało.


3. Wewnątrzdyskowa Terapia Elektrotermiczna (IDET – Intradiscal Elektrothermal Therapy), Termiczna Plastyka Pierścienia włóknistego (Thermal Anuloplasty)


jest zabiegiem naprawczym. Znaczy to, że intencją zabiegu jest naprawa (wyleczenie) uwypuklonego dysku, bez usuwania jakiegokolwiek jego fragmentu, a to po to, by mógł on nadal spełniać funkcję „amortyzatora”.


Zabieg ten wykonywany jest z dostępu tylno-bocznego do dysku, z ominięciem kanału kręgowego. Pod kontrolą fluoroskopii RTG do wnętrza dysku wprowadzana jest igła (prowadnica), a poprzez nią giętka dwubiegunowa elektroda. Elektroda umieszczana jest wewnątrz dysku precyzyjnie w takim ułożeniu, aby jej bieguny objęły swoim działaniem miejsce osłabienia pierścienia włóknistego. Zabieg powoduje zmniejszenie ciśnienia wewnątrz dysku, zmniejszenie jego objętości, a przede wszystkim obkurczenie i wzmocnienie pierścienia włóknistego dysku. Efektem klinicznym jest redukcja ucisku korzeni i objawów takich jak ból, zaburzenia czucia w kończynach dolnych, niedowłady neurologiczne i inne. Do IDET kwalifikowani są pacjenci, u których występuje średnio zaawansowane stadium choroby dyskowej. Zabieg zapobiega też dalszemu postępowi choroby, czyli konieczności usunięcia chirurgicznego przepukliny dyskowej. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Pobyt w szpitalu trwa od 1 do 2 dni. Takich zabiegów nasi neurochirurdzy przeprowadzili ponad 500.

 

     

 

4. Przezskórna Nukleoplastyka Metodą Koblacji (Percutaneous Coblation Nucleoplasty). Dyskopatia szyjna, dyskopatia lędźwiowa.


Nukleoplastyka metodą koblacji (czyli zimnego odparowania tkankowego) jest zabiegiem w trakcie którego do dekompresji dysku (usunięcia części jądra miażdżystego) wykorzystywana jest tzw. plazma gazowa. Jest ona wytwarzana w trakcie zabiegu przez specjalne urządzenie i przenoszona do wnętrza dysku przez precyzyjnej konstrukcji elektrodę. Elektroda wprowadzana jest poprzez igłę wkłutą do dysku poprzez dostęp tylno-boczny (w przypadkach dyskopatii lędźwiowej) i przedni (dyskopatia szyjna) pod kontrolą monitora fluoroskopowego. Temperatura wytwarzanej plazmy wynosi 40 st.C.

 

Jest to jedyna metoda z zakresu naprawczych, małoinwazyjnych procedur która może być stosowana w przypadkach dyskopatii szyjnej. Redukcja masy wypukliny jądra miażdżystego, a także obniżenie ciśnienia w dysku odbywa się poprzez kanałową waporyzację (dyskopatia lędźwiowa) lub wykonanie 3-ch owalnych waporyzacji (dyskopatia szyjna). Redukowany jest ucisk wypukliny dyskowej na pobliski korzeń nerwowy, co zmniejsza lub usuwa dolegliwości bólowe oraz znacznie poprawia komfort chorego. Pierwsze w świecie takie zabiegi zostały wykonane pod koniec 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. Zabieg jest wykonywany poprzez wkłucie do dysku odpowiedniej prowadnicy w kształcie igły, bez nacinania skóry. Zabieg trwa ok. 30 min. Pobyt w szpitalu trwa 1 do 2 dni. Nasi neurochirurdzy posiadają doświadczenie w wykonaniu ponad 200 takich małoinwazyjnych zabiegów.

   

     

 

5. Wertebroplastyka


Wertebroplastyka jest procedurą minimalnie inwazyjną, którą wykonuje się w przypadku pęknięcia lub złamania trzonu kręgowego z towarzyszącym temu złamaniu bólem. Najczęstszym wskazaniem jest osteoporoza. Zabieg polega na wstrzyknięciu przez specjalna igłę kleju cementowego do złamanego lub zgniecionego trzonu kręgowego. Usztywnia to uszkodzony trzon kręgu i stabilizuje poruszające się w stosunku do siebie elementy prowokujące wystąpienie bólu.

 

Zabieg poprawia aktywność ruchową chorego, znosi ból i często pozwala na powrót do poprzedniej aktywności codziennej i zawodowej. Może on być wykonywany u osób starszych, u których niemożliwym byłoby wykonanie otwartej operacji chirurgicznej oraz u takich pacjentów u których kruchość kości uniemożliwia ich chirurgiczną rekonstrukcję. Przeprowadzany jest zwykle w znieczuleniu miejscowym po podaniu leków o ogólnym działaniu uspokajającym i przeciwbólowym. Znieczulenie takie pozwala na możliwość porozumiewania się z lekarzem w trakcie procedury.

 

Usztywniony w ten sposób trzon przestaje boleć i nie jest podatny na dalsze złamania, które mogłyby prowadzić do poważnych komplikacji neurologicznych.

 

Zdjęcie radiologiczne po zabiegu wykonanym przez naszych neurochirurgów.

 

6. Zabieg dynamicznej stabilizacji kręgosłupa DIAM

 

W części schorzeń kręgosłupa przebiegających z klinicznymi i radiologicznymi objawami niestabilności, w których do niedawna jedynym sposobem stabilizacji były metody usztywniające i unieruchamiające jak spondylodeza czy artrodeza, a przede wszystkim za często stosowana w naszym kraju stabilizacja transpendikularma przy zastosowaniu śrub i prętów metalowych (usztywnienie na śruby i pręty metalowe części kręgosłupa) wraz wszelakiego rodzaju metalowych implantów międzytrzonowych, możliwą i wskazaną do stosowania jest nowoczesna i małoinwazyjna metoda stabilizacji międzywyrostkowej z zastosowaniem implantu dynamicznego i jedynego na świecie elastycznego, czyli implantu DIAM. Zamiast usztywnienia części kręgosłupa stosowany jest w takich przypadkach nowoczesnej konstrukcji elastyczny, odkształcalny implant DIAM (Device for Intervertebral Assisted Motion). Implant ten przejmuje część obciążeń biegnących przez segment ruchowy kręgosłupa zachowując jednocześnie naturalną ruchomość poszczególnych jego elementów. Odciążenie tzw. tylnej kolumny kręgosłupa powoduje zmniejszenie nacisku na korzenie rdzeniowe, wyrostki stawowe oraz tylną część trzonu powodując prawidłowe ustawienie wyrostków stawowych, odtworzenie prawidłowych napięć więzadeł poszerzenie patologicznie zwężonej przestrzeni międzykręgowej i stabilizację danego odcinka kręgosłupa. Bardzo ważną cechą stabilizacji dynamicznej jest brak kumulacji naprężeń w segmentach leżących w bezpośrednim sąsiedztwie stabilizowanego obszaru, co występuje podczas procedur usztywniających kręgosłup. Zabieg ten (prawidłowo przeprowadzony przez chirurga posiadającego duże doświadczenie w tej operacji) poszerza otwór międzykręgowy czyli kostny kanał korzenia w którym w przypadkach stenozy tego kanału korzeń nerwowy jest uciskany i daje objawy bólowe podobne jak przy przepuklinie dysku.


Dynamiczna stabilizacja lędźwiowa międzykolcowa tylna z użyciem stabilizatora elastycznego – czyli dynamicznego (a jedynym takim implantem na świecie spełniającym warunki co do elastyczności jest implant DIAM) jest, ze względu na swoją stosunkowo małą inwazyjność metodą spełniającą warunki MAST (Minimal Access Spine Technique). W czasie implantacji nie ma konieczności penetracji nasad, łuków kręgów, trzonu ani kanału kręgowego. Nie ma również bezpośredniego kontaktu narzędzi ani implantu ze strukturami nerwowymi, przez co praktycznie przy prawidłowo przeprowadzonej operacji ryzyko niepowodzeń związanych z dodatkowymi deficytami neurologicznymi jest minimalne. Zachowana jest również anatomia więzadłowo-mięśniowa tylnej kolumny kręgosłupa.


Stabilizator dynamiczny DIAM działa prawidłowo i przynosi optymalne efekty leczenia dla chorego jedynie wówczas, gdy chirurg w trakcie operacji dobierze odpowiedni rozmiar tego implantu, i przeprowadzi ten zabieg prawidłowo i bez powikłań. Rozmiary implantu to: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm i 16 mm. Jeżeli neurochirurg nie mający odpowiedniego doświadczenia w doborze implantu w trakcie operacji wszczepi nieprawidłowy rozmiar implantu, to wówczas stabilizacja dynamiczna metodą DIAM nie działa właściwie. Nasi neurochirurdzy posiadają doświadczenie własne w przeprowadzeniu ponad tysiąca takich operacji z zastosowaniem implantu DIAM. Skuteczność tych operacji, a manifestująca się zadowoleniem pacjentów z zabiegu, wynosi w doświadczeniu naszych neurochirurgów ok. 98 %.


Wskazaniami do leczenia metodą dynamicznej i elastycznej stabilizacji międzykolcowej tylnej z użyciem implantu DIAM są następujące schorzenia: niestabilność kręgosłupa, kręgozmyk, stan po operacyjnym usunięciu przepukliny dysku, stenoza kanału kręgowego, stenoza kanału korzenia, przeciążenia stawów międzykręgowych (błędnie leczonych tzw. termolezją), skolioza, kifoza, oraz inne.


7. Implantacja neurostymulatorów rdzenia


Neurostymulacja to sprawdzona, bezpieczna i skuteczna terapia, mogąca pomóc złagodzić ból i przywrócić życie, które nie jest naznaczone bólem. Jej sposób działania polega na dostarczaniu łagodnych impulsów elektrycznych, które przerywają sygnały bólu przesyłane do mózgu, i na zastępowaniu ich uczuciem mrowienia, obejmującym obszary, w których odczuwany jest ból. Terapia stymulacji rdzenia kręgowego złagodziła ból dziesiątkom tysiącom osób na całym świecie. Firma Medtronic opracowuje terapie łagodzenia przewlekłego bólu już od ponad 40 lat. Za pomocą leczenia neurostymulacyjnego możliwy jest powrót do pełniejszego korzystania z życia. Proszę wyobrazić sobie, że mogą Państwo znów odpoczywać, spacerować z przyjaciółmi lub pracować w ogrodzie – a wszystko to odczuwając mniejszy ból. A najlepsze jest to, że mogą Państwo wypróbować i ocenić terapię neurostymulacyjną przed podjęciem decyzji o wszczepieniu systemu, jak również możliwe jest przerwanie terapii w każdej chwili.


Impulsy nerwowe są przesyłane z całego ciała do rdzenia kręgowego, a stamtąd do mózgu. Mózg przekłada sygnały na takie odczucia jak ból. Neurostymulator wytwarza łagodne impulsy elektryczne, które są przesyłane z urządzenia do kręgosłupa przez cienkie, izolowane przewody, nazywane odprowadzeniami. Te impulsy elektryczne zablokują impulsy bólu, gdy będą one przesłane do mózgu. Terapia neurostymulacyjna jest dostarczana za pomocą małego urządzenia wszczepianego pod skórę, zazwyczaj w powłoki brzuszne lub pośladki. Neurostymulator można dostosowywać do zmian natężenia bólu. Możliwe jest dostosowanie leczenia do lokalizacji lub nasilenia bólu za pomocą programatora pacjenta, pracującego na zasadzie pilota zdalnego sterowania. Poprzez zmianę parametrów stymulacji pacjent może jak najlepiej łagodzić ból każdego dnia, w zależności od różnych czynności i jego nasilenia w czasie dnia.


Terapia neurostymulacyjna nie jest wskazana we wszystkich rodzajach bólu. Osoby poddawane terapii neurostymulacyjnej zazwyczaj cierpią na przewlekły ból neuropatyczny, którego nie można opanować za pomocą leków lub innych sposobów leczenia, takich jak fizjoterapia, zastrzyki lub metody.


Wyżej wymienione zabiegi z zakresu neurochirurgii kręgosłupa przeprowadza nasz zespół neurochirurgów pod kierownictwem Docenta Dr n. med. Prof.SUM  Stanisława Kwiek. Chorzy nasi objęci są kompleksową opieką przed operacją, w trakcie leczenia szpitalnego i po przeprowadzonym leczeniu operacyjnym. Do tego celu został stworzony specjalistyczny zespół pielęgniarsko – fizjoterapeutyczny.